ZÁBAVA

Tipy na Svatební hry a zábavu.

Pokud budete pořádat svatební hry a soutěže, rád vám je uvedu a pomohu moderovat. Je také vhodné, aby se do moderování a příprav her zapojil někdo ze svatebních hostů (obvykle svědci - nejlépe znají ženicha s nevěstou a většinou i nejvíc hostů). Rád Vám i poradím, kdy je vhodné soutěže zařadit a zajistím technické věci - bezdrátový mikrofon, hudební podkres. V případě speciálních požadavků na hudbu, či podkres je dobré to napsat předem.

Společně vytvoříme skvělý večerní program. Níže jsou uvedeny TOP svatební hry, které mohu zorganizovat a odmoderovat.

1.)  NOVOMANŽELSKÝ KVÍZ - zvedání bot

Nevěsta a ženich si sednou na židle zády k sobě (doprostřed tanečního parketu). Oba si sundají boty a každý si vezme do pravé ruky svoji botu a do levé ruky botu partnera. Postupně se kladou otázky a novomanželé ve stejnou chvíli zvedají botu jako odpověď. Cílem této hry je zjistit, jak dobře se Novomanželé znají a zda se shodnou na odpovědích.

 • Kdo koho sbalil ?
 • Kdo vyslovil první slovo svatba ?
 • Kdo častěji říká "miluji Tě" ?
 • Kdo je větší romantik ?
 • Kdo víc žárlí ?
 • Kdo je větší pohodář ?
 • Kdo je větší strašpytel ?
 • Kdo je lepší tanečník ?
 • Kdo z vás je lepší řidič ?
 • Kdo věčně hledá klíče nebo mobil ?
 • Kdo je více závislý na mobilu ?
 • Kdo víc rozhazuje peníze ?
 • Kdo častěji používá vulgarismy ?
 • Kdo častěji začíná hádky ?
 • Kdo se přijde po hádce usmířit jako první ?
 • Kdo má poslední slovo ?
 • Kdo je větší bordelář ?
 • Kdo doma častěji uklízí ?
 • Kdo vaří lépe ?
 • Kdo tráví více času na toaletě ?
 • Kdo je lepší v posteli ?
 • Kdo zabírá více místa v posteli ?

2.)  KRÁLOVSKÝ KOČÁR

Vyberte dobrovolníky, kteří se budou účastnit této hry. Novomanželé to mají povinné. Rozestavte v prostoru židle tak, aby tvořily pomyslný kočár s koňským povozem. Všichni dobrovolníci se na židli posadí a dostanou prázdnou skleničku. Celkem je potřeba 9 aktérů včetně nevěsty a ženicha, 1 čtenář 1 dohlížející na to, zda všichni plní včas své úkoly. Pokud někdo nevstane ze židle, když se v povídce objeví jeho role, doplní se mu sklenička a musí ji neprodleně vypít. U této hry se budete náramně bavit.

POVÍDKA: Kdysi dávno žil jeden král a jedna královna. Tento královský pár si chtěl jednoho dne udělat kočárem vyjížďku do královských zahrad. Král řekne své královně: "Milá královno, zavolej mi kočího." Kočí přiběhne ke králi a královně. Král řekne kočímu: "Kočí, hej, kočí, přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože král a královna si chtějí vyjet ze zámku." Kočí šel do stáje, vyvedl koně a zapřáhl před kočár. Král s královnou usednou do kočáru. Královna řekne králi. "Milý králi, zeptej se kočího, jestli koně dostali dost ovsa." Král volá na kočího: "Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?" Kočí odpoví: "Samozřejmě, můj králi." Kočí si sedne na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za krátký čas řekne královna králi: "Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že přední levé kolo háže." Král řekne kočímu: "Kočí, hej, kočí, zastav koně a podívej se na levé přední kolo a na pravé zadní kolo. Nejlepší bude, když se podíváš na celý kočár." Kočí se podívá na levé přední kolo, na pravé zadní kolo a zkontroluje také celý kočár, tedy i pravé přední kolo a levé zadní kolo. Když kočí kočár zkontroloval, dal nejprve pravému koni a potom levému koni napít a řekne králi: "Králi, milý králi, na kočáru je všechno v pořádku. Můžeme jet dále." Kočí sedne znovu na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za nějakou dobu řekne královna králi: "Můj králi, můj milý králi, je mi zima. Nechej kočího kočár obrátit a pojedeme zpátky do zámku." Když přijeli do zámku, vystoupil král i královna a odebrali se do svých komnat. Kočí vypřáhne koně, schová kočár a zkontroluje všechna čtyři kola. Podívá se na levé přední kolo, na pravé zadní kolo, na pravé přední kolo a znovu na pravé zadní kolo. Nakonec překontroluje celý kočár. Po vykonané práci jde kočí ke králi a královně. Popřeje jim hezkou noc a krásné sny na zámku. 

3.)  SVATEBNÍ POUTO - aneb co nás všechny spojuje

Zábavná hra, do které se zapojí všichni svatebčané. Nevěsta a ženich hádají ze širokého publika, co mají společného všichni lidé, kteří právě před nimi předstoupili. Úkolem ženicha a nevěsty je poznat, co právě vybrané publikum dohromady spojuje (může to být cokoliv: vlastnost, vizáž, záliby, místo bydliště...)

Ženich s nevěstou mezi sebou soupeří, kdo první a nejvíce toho uhodne. K této hře je potřeba 1 moderátor a 1 pomocník (např. svědek). Ženich s nevěstou se vedle sebe posadí na židle čelem k hostům. Pomocník (svědek) se postaví za novomanžele směrem k hostům a bude tak před sedícím publikem zvedat velkou ceduli s napsaným poutem (nápis musí být na dálku k přečtení). Tuto ceduli však nesmí vidět novomanželé. Publikum si na dálku v tichosti přečte úkol a ten, koho se dané pouto týká, tak vstane a půjde bez prozrazení před novomanžele a utvoří se tak skupinka lidí. Novomanželé pak musí uhodnout, proč tam ti lidé právě stojí.


SEZNAM toho, co nás pojí:

· KNÍR, VOUSY
· NOSÍ BRÝLE
· JSME BLONDÝNY
· MÁME TETOVÁNÍ
· NEKUŘÁCI
· Z JEDNOHO MĚSTA, OBCE
· MÁME PSA
· KAMARÁDI ŽENICHA
· NEJSME PŘÍBUZNÍ K NOVOMANŽELŮM
· SVOBODNÍ - BEZ PARTNERA (KY)

4.)  ROK S NOVOMANŽELI - 12 úkolů, 12 výher

K dispozici máme 12 výherních poukazů. Novomanželé si vyberou 13 soutěžících, kteří se posadí vedle sebe na židle. Zadá se úkol, který musí všichni co nejdříve splnit. Ten, kdo splní úkol jako poslední vypadává ze hry a "vyhrává" poukaz, který si vylosuje. Pokračuje se dál a je o 1 soutěžícího méně... Poslední opět získá poukaz. Z vybraného poukazu se pokaždé přečte výhra - Výhra bude nějaká činnost, kterou musí výherce v uvedeném měsíci pro novomanžele udělat. Jakmile zůstane poslední soutěžící = vítěz! s posledním poukazem, po otevření zjistí, co naopak musí udělat novomanželé pro tohoto výherce.


SEZNAM ÚKOLŮ:

· přinést vidličku
· přinést něco modrého
· dámy přinesou něco co patří ženichovi a pánové zase něco co patří nevěstě
· přineste cokoliv co začíná na stejné písmeno vašeho jména
· sehnat deseti / dvaceti korunu a dát ji novomanželům
· přijít s jakýmkoliv pitím a rychle to vypít před novomanželi
· přinést a sníst nějakou sladkost
· přinést botu opačného pohlaví
· vyfotit se s nevěstou nebo ženichem jakýmkoliv mobilem
· donést klíče od auta
· donést dobrý drink pro ženicha
· přinést květinu nevěstě


SEZNAM VÝHER:

LEDEN - pozvat novomanžele na ples
ÚNOR - vzít novomanžele na společné bruslení, lyže nebo běžky
BŘEZEN - umýt auto (interiér i exteriér)
DUBEN - upéct novomanželům beránka
KVĚTEN - pozvat novomanžele do kina nebo letního kina
ČERVEN - pozvat novomanžele na grilovačku
ČERVENEC - vzít novomanžele k vodě na piknik
SRPEN - vzít novomanželé na festival, nebo koncert
ZÁŘÍ - HLAVNÍ VÝHRA: pozvání na (domácí) večeři od novomanželů
ŘÍJEN - vzít novomanžele do sauny nebo wellness
LISTOPAD - pomoci novomanželům s úklidem jejich domu / bytu
PROSINEC - vzít novomanžele na vánoční trhy a pozvat je na svařák

5.)  HUDEBNÍ / TANEČNÍ HRY


POZNEJ PARTNERA TANCEM

Nevěsta tančí uprostřed tanečního parketu se zavázanýma očima. Tanečníci se u ní budou střídat tak dlouho, dokud nevěsta správně neuhodne svého partnera.


KRADENÁ POLKA ... aneb střídání tanečních partnerů
Má jednoduchá pravidla a je ideální, aby si zatančili i ti, kteří třeba nemají s kým. Pustí se hudba a tančí se. Jakmile se hudba zastaví, rychle si tanečníci hledají nového partnera. A tak dál. Pouštět se bude libovolný mix písní, od každého něco.

TANEC S BALÓNKEM

Páry v libovolném pořadí nastupují na parket. K dispozici mají 1 balónek naplněný heliem, který si za provázek mezi čely přidržují během tance. Páry tančí tak dlouho, dokud jim balonek neodletí. Vyhrává poslední taneční pár, kterému balónek zůstal.


TANEC S KLOBOUKEM

Hra pro taneční páry. Ženich nasadí na začátku jednomu z pánů na hlavu klobouk. Během tance si pánové klobouk přehazují a úkolem je co nejrychleji se ho zbavit. V momentě, kdy přestane hrát hudba, komu zůstane klobouk na hlavě, ten (i s partnerkou) vypadává.


ŽIDLIČKOVANÁ

Vytvoří se kruh ze židlí v počtu o jednu židli méně, než je počet hráčů. Pustí se hudba, hráči tančí a pohybují se dokola kolem židlí. Jakmile hudba přestane hrát, hráči si musí sednout na nejbližší židli. Na koho židle nevyjde, vypadává ze hry. Odebere se další židle a takto se postupuje až do posledního hráče. Vyhrává ten, kdo zůstane poslední ve hře.

6.)  POZNÁVACÍ HRY

POZNÁVÁNÍ PARTNERŮ HMATEM

Poznávačka pro ŽENICHA - Ženich musí se zavázanýma očima poznat nevěstu podle kotníčku. Všechny dobrovolnice se posadí do vyrovnané řady a sundají si botu. Pro větší srandu, si může mezi dámy sednout i někdo z pánů.
Poznávačka pro NEVĚSTU - 
Nevěsta musí se zavázanýma očima poznat ženicha podle pozadí. Pánové se postaví do řady a odvážná nevěsta může začít s průzkumem.


POPELKY ... aneb, která bota je ta správná?
Potřebujeme stejný počet dobrovolníků a dobrovolnic. Dámy si sednou do řady a sundají si obě boty - jednu botu odevzdají do "osudí", druhá se schová někam pryč. Boty si následně losují pánové. Jejich úkolem pak je najít majitelku vylosované boty. Komu se to podaří jako prvnímu, může dostat nějako cenu.


HLEDÁNÍ KOLÍČKŮ
Hra pro novomanželský pár, ale i pro ostatní páry. Ženám se zavážou oči a na pány rozvěsí "sličná asistentka" 3 kolíčky. Ženy mají za úkol po hmatu tyto kolíčky najít. Kdo posbírá všechny kolíčky jako první, vyhrává. Ve druhém kole se mohou muži se ženami vyměnit.HRA S VEJCI

Nevěsta dostane vařené vejce (ale tvrdíme, že je syrové). Jejím úkolem je vejce protáhnout z jedné nohavice ženicha do druhé. Aby to nebyla úplně nuda, mohou si novomanželé přizvat i další páry proti kterým budou soutěžit.

7.)  ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ HRY

ZÁVODY V POJÍDÁNÍ ČEHOKOLIV
Vybereme alespoň 5 hráčů. Na židle umístěné vedle sebe v řadě, umístíme talíře s kouskem dortu, nebo jiné sladkosti. Hráči si kleknou na kolena a ruce dají za záda. Kdo první sní svou porci bez pomoci rukou, ten vyhrává.


ZÁVODY V PITÍ PIVA
Vybereme alespoň 5 hráčů. Na stůl umístíme vedle sebe 5 půllitrů s pivem. Hráči stojí opodál v řadě a čekají na pokyn. Doběhnou k danému místu a vypijí v co nejkratším čase celý obsah půllitru. Kdo bude první, ten vyhrává.MALOVÁNÍ NASLEPO - karikatura Novomanželů
Soutěžícím se zavážou oči a jejich úkolem je namalovat jednoduchou karikaturu nevěsty a ženicha. Pro větší legraci můžete papír během kreslení nepozorovaně posunout či přetočit.


PICÍ ŠTAFETA - v pití alko a nealko nápojů
Připravíme:
2 stejné "sady" různých nápojů ve stejných nebo různých objemech v počtu podle soutěžících, např. 2x 10 nápojů (malý / velký panák, 2dcl, 3dcl... nebo i půllitr, pivo, víno, Coca-Cola, džus s vodkou, voda, atd.), 2 stejně početná družstva - tým NEVĚSTY vs. tým ŽENICHA (nebo ženy / muži, atd.), 2 stolečky, na které umístíme sady nápojů.

Princip hry: 2 družstva v zástupu, první v čele bude nevěsta a ženich. První soutěžící budou vybíhat ve stejný čas na povel moderátora. Doběhnou ke stolečku, chopí se libovolné skleničky a vypije celý její obsah. Ihned po dopití běží zpět na konec řady svého družstva a současně vybíhá následující soutěžící. Vyhrává to družstvo, které jako první vypilo všechny nápoje ze svého stolečku.